Viimeisimmät uutiset

 • 16 June 2021

  Risk Pilots medverkan under NBSG-dagarna

  Risk Pilot har under våren arbetat med ett projekt mot NBSG (Nationella Brandsäkerhetsgruppen) för att belysa utmaningarna och möjligheterna med OECD FIRE (International Fire Data Exchange Project) Database. Arbetet presenterades av Maria Frisk, Mattias Håkansson och Per Nyström i maj under NBSG-dagarna.

  Lue lisää
 • 3 June 2021

  Ny medarbetare till Göteborg inom systemkonstruktion

  Risk Pilots Göteborgskontor har fått en ny kollega, Elin Fahrman. Elin har en civilingenjörsexamen från Chalmers Tekniska Högskola med inriktning på processteknik, energiteknik och beräkning. Elin kommer att förstärka vårt team inom System Engineering.

  Lue lisää
 • 19 May 2021

  Risk Pilot är delaktiga i uppbyggnaden av Finlands tredje framtida kärnkraftsanläggning

  Pernilla Allwin har sedan 2,5 år tillbaka arbetat på uppdrag hos Fennovoima OY i Finland i sin roll som Human Factors Engineering (HFE) expert. Pernilla är delaktig i Hanhikivi 1, ett nybyggnadsprojekt av Finlands tredje framtida kärnkraftsanläggning som kommer att ligga i samhället Pyhäjoki.

   

  Lue lisää
 • 4 May 2021

  Scenarioval i HFE-processen

  Under 2020 har Pernilla Allwin och Sara Lind utfört ett forskningsprojekt åt Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) om scenariourval i HFE-processen (Human Factors Engineering).

   

  Lue lisää

Arkisto

Ytterligare en ny medarbetare till Stockholm inom MTO

Risk Pilots Stockholmskontor får en ny kollega under april 2021, Tina Hansson. Tina har en kandidatexamen i sociologi från Uppsala Universitet och kommer under sin första tid på Risk Pilot att slutföra sin masterexamen inom sociologi. Hon har även gjort en praktiktermin på Forsmark Kärnkraftverk, där arbetade hon med risk- och händelseutredningar samt värdering av säkerhetskultur.

Lue lisää
Ny medarbetare till Stockholm inom MTO

Risk Pilots Stockholmskontor har från och med januari 2021 fått en ny kollega, Zandra Åkerstedt. Zandra har en mastersexamen i Kognitionsvetenskap från Linköpings Universitet med inriktning mot beteende i komplexa system och kommer jobba inom områdena MTO och Human Factors.

Lue lisää
Vad kan sjukvården och kärnkraften lära av varandra vad gäller säkerhet?

Nu i vår har Risk Pilots Sara Lind hållit ett föredrag inom ramen för kursen ”Kvalitetsdriven Verksamhetsutveckling” på Chalmers. Kursen riktar sig till medarbetare inom sjukvården och representerade fanns diverse sjukvårdsinrättningar och professioner. Titeln på föredraget var ”Vad kan sjukvården och kärnkraften lära av varandra vad gäller säkerhet?”.

Lue lisää
Nyanställd under Covid19-pandemin

Covid19-pandemin har påverkat oss alla i både stort och smått och för oss på Risk Pilot har det inneburit en hel del förändringar men inte nödvändigtvis till det sämre. När andra företag har tvingats dra ner på sin verksamhet har vi kunnat växa. Det är maj år 2020, Covid19-viruset sprider sig i Sverige och tvingar företag till både permitteringar och minskad produktion, samtidigt gör Jacob sina första arbetsdagar som nyanställd på Risk Pilot AB. 

Lue lisää
God Jul och Gott Nytt år!

Risk Pilot önskar en God jul och ett Gott nytt år till alla våra kunder och samarbetspartners! Den här julen stöttar vi Musikhjälpen (med temat "Ingen människa ska lämnas utan vård") med ett bidrag.

Lue lisää
Risk Pilot arbetar med SSM’s nya författningssamling

Sedan sommaren 2020 har Risk Pilot varit involverade i remissgranskningen av SSM’s nya författningssamling som skickades ut till alla tillståndshavare samt ytterligare ett flertal instanser för formell remiss den 1 oktober 2020.

Lue lisää
Risk Pilot är en del i BESEP

Under denna höst inleder Risk Pilot sitt arbete i BESEP, Benchmark Exercise on Safety Engineering Practices, som är ett projekt inom EU:s FoU-program Horizon 2020. BESEP avser att samla den expertis och kunskap som finns i EU avseende kärnkraftssäkerhet för att skapa en gemensam praxis för verifiering av säkerhetskraven kopplade till yttre händelser.

Lue lisää